Σκραπ Μετάλλων

 

Σκράπ ΜετάλλωνSidmetal sa

Είμαστε μέλος του BIR από το 1995. Πραγματοποιούμε εξαγωγές σκραπ από το 1988 σε Ευρώπη και Ασία. Η εταιρία μας προσπαθεί πάντα να ανταποκριθεί με τον καλύτερο τρόπο στις υποχρεώσεις της, στο χρόνο παράδοσης, στις ποιότητες και στις ποσότητες των υλικών.

Τα υλικά που παραλαμβάνονται, επεξεργάζονται και φορτώνονται στις εγκαταστάσεις στη Θεσσαλονίκη, με σκοπό να εξαχθούν, είναι:

Copper Scrap

Copper Scrap

Copper Granules

Copper Granules

Copper Scrap Tubes

Copper Scrap Tubes

Brass Honey

Brass Honey

Aluminium Extrusion

Aluminum Extrusion

Tense

Aluminum Tense

Taint/Tabor

Taint/Tabor

UBC

UBC

Aluminium Cable

Aluminium Cable

Aluminium Granules

Aluminium Granules

Weels

Wheels

Lead Scrap

Lead Scrap

Stainless Steel

Stainless Steel

Talk

Talk

Ocean

Ocean

Electric Motors

Electric Motors

Τα υλικά αυτά συλλέγονται από μάντρες που βρίσκονται στην περιοχή της Β. Ελλάδος, από εργοστάσια παραγωγής διαφόρων προϊόντων (αποκόμματα, φύρες), από κατασκευαστικές εταιρείες, ναυπηγεία, δημόσιους οργανισμούς και επίσης πραγματοποιούνται εισαγωγές από γειτονικές χώρες.

Τα υλικά αυτά, αφού υποβληθούν σε επεξεργασία και αποθηκευτούν το κάθε ένα χωριστά, φορτώνονται και προωθούνται σε χαλυβουργίες, εργοστάσια στην Ευρώπη και την Ασία.